Suomen Canastaliitto - Finlands Canastaförbund ry
   Etusivu            Kilpailusäännöt

SUOMEN CANASTALIITTO – FINLANDS CANASTAFÖRBUND ry (SCL)

KILPAILUSÄÄNNÖT

1§ Kilpailusääntöjä noudatetaan kaikissa liiton järjestämissä tai kerhoille valtuuttamissa kilpailuissa 1.3.2011 alkaen.

2§ Kilpailuissa noudatetaan SCL:n hyväksymiä pelisääntöjä.

3§ Näiden kilpailusääntöjen tarkoituksena on taata jäsenille oikeudenmukainen kohtelu mahdollisten erimielisyyksien sattuessa.

4§ Liitto järjestää vuosittain SM-tason kilpailut Canastassa, Sambassa, Sitoumussambassa, Joukkuecanastassa ja Joukkuesambassa. Kilpailuajasta ja paikasta päättää liiton johtokunta. Liitto valtuuttaa eri kerhot järjestämään HM-tason kilpailut Canastassa, Sambassa ja Sitoumussambassa. Liitto hyväksyy kilpailuajankohdan ja kerho päättää paikan. SCL:n puitteissa järjestämiin kilpailuihin liiton johtokunta määrää pelimaksun.

5§ Liiton johtokunta valitsee vuosittain jäsenet tuomarineuvostoon. Kilpailun järjestäjä valitsee tuomarineuvoston jäsenistä puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä. Mahdollisissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Tuomarineuvoston tekemät päätökset ovat sitovia. Tuomarineuvostolla on oikeus antaa kirjallinen varoitus. (katso liite 1)

6§ Erimielisyyksien sattuessa on peli heti keskeytettävä ja riita alistettava tuomarineuvoston päätettäväksi. Kilpailujen jälkeen tehtyjä valituksia ei huomioida.

7§ Kaikkien pelien voitosta annetaan kaksi pistettä, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä. Voittaja saa korttipisteiden erotuksen plussana ja häviäjä miinuksena.

8§ Pari, joka ei ole saapunut kilpailuihin viimeistään puolen tunnin kuluessa kilpailun alkamisesta, antaa luovutusvoiton. Luovutusvoitto on 2 pistettä ja korttipisteitä canastassa 2000 pistettä, sambassa 4000 ja sitoumussambassa 8000.

9§ Pelien aikana pari saa vaihtaa, toisen pelaajansa mikäli parin toinen jäsen joutuu keskeyttämään pelaamisensa ilman omaa syytään. Tilalle pyritään järjestämään, uusi pelaaja muussa tapauksessa sovelletaan luovutuksessa annettuja pistemääriä.

10§ Hissisysteemillä pelattaviin peleihin arvotaan ensimmäinen pelikierros. Joukkue- vuosikokous- ja johtokunnan-kilpailuissa arvotaan kierrokset etukäteen. Arvonnansuorittavat vähintään 3 henkilöä josta yhden täytyy olla liiton johtokunnan jäsen. Arvonnan suorittajat julkaistaan pelilistalla.

11§ Kaikki pelit ovat aikapelejä. Ohjeelliset ajat ovat Canasta 75 min, Samba 90 min ja Sitoumussamba 105 min. Ajoista voidaan poiketa perustelluista syistä. Canastassa pelataan vähintään 6 peliä, Sambassa ja Sitoumussambassa 5 peliä. Pelimäärät koskevat myös joukkuepelejä.

12§ Ne pöydät, joiden peli keskeytyy erimielisyyksien ratkaisemiseksi useiksi minuuteiksi minimissään 5 minuutiksi, saavat lisäaikaa (mukaan lukien tuomareiden omat pöydät). Mikäli tuomarineuvoston puheenjohtaja pystyy ratkaisemaan asian, ei muita jäseniä tarvita.

13§ Aikapeleistä huolimatta viimeisen pelikierroksen meneillään oleva jako pelataan loppuun. Tuomarineuvostolla on kuitenkin oikeus keskeyttää sellaisten pöytien peli aikarajan jälkeen, jos kummallakaan parilla ei ole mahdollisuutta sijoittua pistesijoille (10 parasta).

14§ Pari, jonka todetaan pelaavan vilpillisesti (esim. pelistä puhumalla tai hidastaen peliä) tai joka muuten käytöksellään häiritsee muita pelaajia, voidaan tuomarineuvoston päätöksellä tuomita hävinneeksi ja vastustaja saa luovutusvoiton.

15§ Mikäli joku henkilö toimii vilpillisesti, käyttäytyy häiritsevästi tai poistuu kesken kilpailun paikalta, voi tuomarineuvosto antaa hänelle kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen käsittelee liiton johtokunta seuraavassa kokouksessaan. (ktso liite 1)

16§ Aiheeton poistuminen kesken pelin on kielletty. Virvokkeiden haku, tupakointi ym. sellaiset on ajoitettava pelitauoille.

17§ Kukaan ulkopuolinen tarkkailija (ns. piru) ei saa häiritä keskeneräistä peliä. Tarkkailijoiden on poistuttava välittömästi jos yksikin pelaaja pyytää pelirauhaa. Mikäli joku pelaaja huomaa vilpillistä toimintaa on välittömästi ilmoitettava asia tuomarineuvoston puheenjohtajalle.

18§ Vastapuolen täytyy tarkistaa pöytäkirja ja hyväksyä lopullinen tulos allekirjoituksellaan.

19§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton johtokunnankokouksessa. Mahdollisessa äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.


liite 1

Tuomarineuvoston antama varoitus

Kilpailu: _______________________________________________
Kenelle: ________________________________________________
Aihe: ___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

SCL:n johtokunta käsittelee annetun varoituksen seuraavassa kokouksessaan.

Mikäli aihetta, on sillä mahdollisuus peruuttaa varoitus tai antaa ankarampi sanktio.

________________, _____/_____ 20 ____

___________________________________
tuomarineuvoston puheenjohtaja

Olen vastaanottanut varoituksen

____________________________________

Tämä varoitus on laadittu 2 kappaleena.


25.2 2011